User :
Password :
AIA กับความท้าทายครั้งใหม่

          ตั้งแต่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) เปลี่ยนโลโก้ จากเดิม ซึ่งเป็นรูปภูเขาและสีแดงสด เป็นแบบใหม่ที่ดูสดใส มีพลัง และทันสมัยยิ่งขึ้น

           เป็นตามนโยบายของสำนักงานใหญ่ ที่กำหนดให้สาขาทั่วภูมิภาคใช้โลโก้แบบเดียวกัน ทั้งยังเป็นการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ตอบรับกับแผนพัฒนาธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก อยู่ที่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

           โลโก้ดังกล่าว เป็นการผสมผสาน ความพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานอันยาวนานของเอไอเอที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาถึง 70 ปี และความเป็นบริษัทในเครือเอไอจี  

            เอไอเอ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมากว่า 20 ปี ขณะที่ล่าสุดถึงสิ้นปี 2550 อยู่ที่ 39.1%  โดยจุดเด่นสำคัญอยู่ที่

            หนึ่ง-ตรายี่ห้อ/ชื่อเสียงของบริษัท

            สอง-เป็นบริษัทที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี

            สาม-ความมั่นคงของบริษัท

            สี่-ความพอใจในบริการของตัวแทนประกันชีวิต

            และห้า - วงเงินคุ้มครองสูงเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่ชำระ

            จุดเด่นทั้ง 5 ข้อดังกล่าว สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน จากผลประกอบการล่าสุด ซึ่งคุณโทมัส เจมส์ ไวท์ รองประธานผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการทั่วไปเอไอเอ เคยให้ข้อมูลไว้ อาทิ

            สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เอไอเอ มีสินทรัพย์รวม 380,307 ล้านบาท มีเงินสำรองประกันภัย 271,814  แสนล้านบาท  สูงสุดในบรรดาผู้ทำธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

             ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์มากกว่า 4.6 ล้านฉบับ  หากรวมกรมธรรม์อุบัติเหตุและสุขภาพจะมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับมากกว่า 5.6 ล้านฉบับ โดยแต่ละปีมีอัตราการขยายตัวกว่า 10%

              มีเงินสำรองประกันภัย ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับผิดชอบต่อภาระผูกพันต่อทุกกรมธรรม์ประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ณ เดือน กรกฎาคม 2551 ประมาณ 2.87  แสนล้านบาท

มีเงินกองทุน 6.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 1,107% ของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ที่ให้มีอย่างน้อย 150% รวมทั้งมีกำไรสะสม 79,000 ล้านบาท  สูงกว่าข้อกำหนดของรัฐถึง 10 เท่า

               ปัจจุบัน เอไอเอ มีพนักงานกว่า 1,700 คน หากความสำเร็จข้างต้น เป็นผลมาจากความทุ่มเททำงานอย่างหนักของตัวแทนประกันชีวิตกว่า 82,000 คน และหน่วยตัวแทนกว่า 7,600 หน่วยทั่วประเทศ

            เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด  เอไอเอ มีศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งลงทุนด้วยมูลค่ากว่า 130 ล้านบาท บนพื้นที่ 3,400 ตารางเมตร ที่อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์

ถนนสาทร กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอไอเอด้วย

เอไอเอ ยังมีนโยบายเรื่องการสร้างตัวแทนใหม่เข้าสู่ระบบอย่างชัดเจน โดยล่าสุดตั้งเป้าหมายว่าส่งตัวแทนใหม่เข้าสอบปีละประมาณ 100,000 คน โดยคาดว่า น่าจะช่วยเพิ่มจำนวนตัวแทนเต็มเวลาขึ้นอีกประมาณ 10%  ซึ่งจะมีผลให้อัตราความคงอยู่ของตัวแทนอยู่ในระดับ 85%"                       

           เป็นที่ทราบกันดีว่า ที่ผ่านมา เอไอเอ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ในเรื่องการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตรงความต้องการ  

            โดยข้อมูลเบี้ยประกันภัยสามัญ แยกตามช่องทางการจำหน่าย ช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2551 จากการรวบรวมของสมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่า  เอไอเอ ยังคงสร้างผลงานเบี้ยประกันปีแรกผ่านตัวแทนได้สูงสุด คือ

4,255 ล้านบาท  เช่นเดียวกันกับยอดเบี้ยประกันรวมทุกประเภทอยู่ที่ 33,382 ล้านบาท ทำให้ส่วนแบ่งตลาด

ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 41.53%

            นอกเหนือจากธุรกิจประกันชีวิต เอไอเอยังให้บริการประกันสินเชื่อประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ ประกันกลุ่ม โครงการออมทรัพย์รายเดือน สินเชื่อเคหะ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           ตัวอย่างผลงานกองทุนเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน เอไอเอ (ประเทศไทย) บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 28 กองทุน คิดเป็นบริษัทนายจ้าง 676 บริษัท คิดเป็นสมาชิกกองทุนกว่า 106,717 คน ขณะที่มีสินทรัพย์ภายใต้

การบริหารจัดการมากกว่า 15,000 ล้านบาท

           โดยในปี 2550 มียอดเงินลงทุนใหม่ เข้ามาในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1,403 ล้านบาท

อัตราการเติบโต 34 % เป็นผลงานสำคัญทำให้สาขาประเทศไทย ได้รับรางวัล Gold Award ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่แข่งขันระหว่างบริษัทในเครือ AIG กว่า 130 ประเทศทั่วโลก

           ไม่นานมานี้ เอไอเอ เพิ่งฉลองก้าวสู่ปีที่ 70 ด้วยการออกโฆษณาทางโทรทัศน์ความยาว 60 วินาทีชุด ผู้ดูแลความฝันที่พยายามสื่อให้เห็นถึงความฝันของคนทั่วไป ที่บ่อยครั้งต้องเสียไปเพราะธุรกิจการงาน ครอบครัว  บุคคลรอบข้าง หรือขาดปัจจัยทางการเงินและสุขภาพ

           รวมทั้งต้องการบอกว่า  การประกันชีวิต สามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างหลักประกันทางการเงิน

ที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย  ความต้องการสำคัญๆ รวมทั้งความฝันที่ต้องการ

           แม้เหตุการณ์ล่าสุด ที่ AIG บริษัทแม่ ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก น่าจะส่งผลไม่มากก็น้อย กับความมั่นใจเรื่องความมั่นคงของเอไอเอ ประเทศไทย รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ของลูกค้าด้วย

            โดยพิจารณาจากประเด็นที่ทำให้เกิดความหวาดวิตกว่า อาจเดินรอยตามบริษัทแม่ คือเรื่องการลงทุน

             คุณโทมัส เจมส์ ไวท์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เอไอเอมีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจไทย

  70%

            10% เป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 35 แห่ง มีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เกตแคป) ประมาณ 6,500 ล้านบาท ส่วนอีก 20% เป็นการลงทุนนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการลงทุนทั้งหมด ต้องได้รับการอนุญาตจาก คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ก่อน

            กระนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า สถานะที่เปลี่ยนไปจากเดิม ชนิด พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนี้ ย่อมทำให้จังหวะก้าว และความเป็นไปในอนาคตอันใกล้ของเอไอเอ นับจากวันนี้ เป็นความท้าทายสูงมาก

            เป็นวิกฤติรุนแรงที่เอไอเอ ประเทศไทยไม่เคยเผชิญมาก่อน  และจำเป็นต้องจับตามองใกล้ชิดอย่างยิ่ง

 

BrandAge
The Company
BrandAge Essential 2013
BrandAge Essential 2010-2012